Застраховане

parallax background
 
 

ФинEтика ще предоставя възможност на застрахователни дружества и застрахователни брокери да предлагат своите услуги, като:


Имуществени застраховки

Помощ при пътуване

Злополука и здраве

Отговорности

Гражданска отговорност

В зависимост от вида предлагана застраховка, ще се визуализира съответен прозорец, в който да се задават данни по предпочитание на клиента, за калкулиране на застрахователната премия по полицата. Той ще съдържа поне следните данни:


Минимален/максимален размер на покритие;

Покрити рискове;

Срок на застраховката;

Начин на плащане – еднократно, на вноски;

Размер на застрахователната премия;

Индивидуални данни за застрахованият обект;

Наименование на застрахователното дружество (ако субекта е застр. брокер/агент);

Общи условия на застрахователния договор;


Ще има възможност за индивидуализиране на прозореца в зависимост от предпочитанията на доставчика на застрахователна услуга и премахване/добавяне на нови полета за данни в зависимост от целите и политиката на съответната финансова институция.


Ще се предвиди изграждане на подходящи API интерфейси за връзка с основната система на доставчика на застрахователна услуга и синхронизиране на данните от платформата и системата.