Платежни услуги

„Финетика“ ЕООД е в процес на лицензиране от БНБ като платежна институция, която е заявила платежни услуги по Закона за платежните услуги и платежните системи, както следва:


1. Изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити: клиентите са лица, които могат чрез тази услуга да заплащат регулярни разходи, като битови сметки, без да се налага да правят самостоятелно това всеки месец.

2. Изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти: клиентите са лица, които могат да заплащат онлайн чрез своите платежни карти всякакви суми за стоки и услуги, ако търговците и доставчиците на услуги предоставят тази възможност за плащане.

3. Изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи: клиентите са лица, които чрез платформата могат да използват банков превод за всякакви нужди при необходимост.

4. Услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка: клиенти са всички лица, които желаят да захранят една или повече свои сметки със суми в брой.

5. Услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка: клиенти са всички лица, които желаят да изтеглят суми в брой от една или повече свои сметки.

6. Изпълнение на налични парични преводи - платежна услуга, при която средствата се предоставят от платеца, без да са открити платежни сметки на името на платеца или на получателя, с единствена цел прехвърляне на съответната сума на получателя или на друг доставчик на платежни услуги, действащ от името на получателя, и/или когато тези средства се получават от името на получателя и са на негово разположение: клиентите на тази услуга са лица, които в случай на спешна нужда могат да предоставят на други лица, намиращи се в други локации, суми в брой. Клиенти могат да бъдат и лица, които могат да заплатят в брой различни битови сметки, такси към държавната и местните власти, глоби и др. подобни.

7. Иницииране на плащане - услуга, при която се инициира плащане по искане на ползвателя на платежни услуги по отношение на платежна сметка, поддържана при друг доставчик на платежни услуги: клиентите на тази услуга са всички лица (физически и юридически), които разполагат със сметки в различни банкови институции, и които желаят да извършват плащания от тях от една онлайн-платформа. Възможността за извършване на плащания по избор от всяка притежавана сметка, дори в различни банкови институции, е удобство в днешния динамичен онлайн свят.

8. Предоставяне на информация за сметка - услуга, при която се предоставя обобщена информация за една или повече платежни сметки, поддържани от ползвателя на платежни услуги при един или повече други доставчици на платежни услуги: клиентите на тази услуга са всички лица (физически и юридически), които разполагат със сметки в различни банкови институции, и които желаят да получават информация за тях от едно място. Удобството от приложението и функционалностите, които позволяват пълен поглед върху цялостният текущ финансов статус и възможностите за информация за минали транзакции за определен период, е незаменимо за всеки в днешния динамичен онлайн свят.

Ползвателите на платформата за платежни услуги на „Финетика“ ЕООД ще могат лесно, бързо и с минимални разходи да извършват и получават на практика всякакви плащания, свързани със стоки, услуги, данъци, такси и др., както и прехвърляния на парични средства в брой и по сметка.
За да се осигури конкурентоспособен, траен и сигурен пейзаж на плащанията в ЕИП, PSD2 въведе също така набор от правила, които доставчиците на платежни услуги трябва да спазват в отношенията си с ползвателите на платежни услуги (дял 3 и 4). Тези правила се отнасят до прозрачността на информацията в договорите и ясно определеното време за изпълнение за финализиране на плащанията на клиентите.