parallax background
 

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ


Нашата мисия е да създаваме стойност на нашите индивидуални и институционални клиенти и особено за тези от отдалечените населени места в България, като им предлагаме по-добри услуги и консултации, използвайки интернет иновации и решения.


Според предмета на своята дейност, “Етик Финанс” АД, гр. Пловдив предлага счетоводни услуги на фирми и организации, както следва:

Изготвяне на индивидуален сметкоплан;

Осчетоводяване на фактури към клиенти;

Осчетоводяване на клиентски плащания;

Осчетоводяване на фактури от доставчици;

Осчетоводяване на плащания към доставчици;

Осчетоводяване на подочетни лица;

Осчетоводяване на митнически декларации и документи;

Осчетоводяване на заплати;

Регистрация и обслужване по ЗДДС и др.

Месечно приключване и изготвяне на месечен финансов отчет

Годишно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет.

ТРЗ ОБСЛУЖВАНЕ:


Изготвяне и регистриране на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори в НАП, НОИ, Инспекция по труда и др.


Изготвяне на длъжности характеристики и щатни разписания.


Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки.


Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски и съставяне на съпроводителни документи.

Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ и НАП, Инспекция по труда..

Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж.