За Нас

ФинЕтика

Блокчейн платформа за финансови услуги

През 2018 година "Етик Финанс" АД, гр. Пловдив, стартира разработване на онлайн блокчейн платформа за финансови услуги "ФинЕтика".


"ФинЕтика" - banking-as-a-service платформа, базирана на блокчейн технология, която осигурява инструменти, необходими за стартиране и мащабиране на финансови услуги. Платформата е изградeнa от независими API микроуслуги (секции) , които могат да се използват подобно на лего-блокове.


Основната структура на онлайн блокчейн платформа за финансови услуги "ФинЕтика" и всички модули към нея се изготвят на база на блокчейн SHA-256 криптиране.


Потенциални клиенти на "ФинЕтика" - Платформа за финансови услуги са млади предприемачи и старт-ъп компании с афинитет към иновациите във финансите и информационните технологии.

П редвижда се „ФинEтика“ да работи със следните партньори, притежаващи необходимите за дейност лицензи: кредитни кооперации; небанкови финансови институции/организации за микрокредитиране; лизингови компании; застрахователни дружества и застрахователни брокери; инвестиционни посредници; управляващи дружества; кредитни посредници и други

Платформата залага на бъдещето на блокчейн-технологиите. Основните принципи в Платформа „ФинЕтика“ са „сигурност, мобилност, удобство“. При програмно обезпечение е важно да се постигне, за минути, достъп до желаната финансова услуга. Технологията блокчейн позволява да се децентрализира организацията, протичането и изпълнението на финансовите услуги.

За потребителите на платформата се създава уникален пазар, на който ще се предлагат множество финансови услуги, след съответно лицензиране, като:


разплащания;


застраховане;


счетоводни услуги;


консултантски услуги;


финансови инструменти.